ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  (สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓๐๐ คน  ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

++พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ++

***************************************************************

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ การสาธิต/ทดลอง การประกวดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะรายการต่างๆเป็นจำนวนมาก

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ปลูกปอเทือง ถวายในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

++ คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล  ปลูกปอเทือง ถวายในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ++

****************************************************************

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๑ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจาร ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทือง ถวายในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ชาวราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ณ แปลงปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ราชภัฎอุบล รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง ปลูกดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น “ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ”

ราชภัฎอุบล รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง ปลูกดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น “ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ”  

----------------------------------------------------------------------------------------------

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง “ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ” ๑๙,๙๙๙ ต้น ” เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ชาวราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ณ บริเวณรอบหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

***********************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการสรรหาแม่ดีเด่นราชภัฏฯ ได้คัดเลือกบุคคลให้เป็นแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ ท่าน ดังนี้
ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- นางยุพา พลาเศรษฐ แม่ของ นายชาญชัย คุณมี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นางจำนงค์ เจริญบุตร แม่ของ นางสาวศิริรัตน์ เจริญบุตร สาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
- นางดวงจันทร์ วิชลิน แม่ของ นางสาวภาวิณี วิชลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
- นางสาววิทูลทอง ประคองกิจ แม่ของ นายอนิรุทธิ์ บุษภาค สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- นางสาวบังอร พิมษร แม่ของ นางสาวภัสสร พิมษร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- นางบังอร ดุมกลาง แม่ของ นายวรวิทย์ ดุมกลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- นางแพงสี บุญพงศ์ษา แม่ของ นายก้องเกียรติ บุญพงศ์ษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- นางราตรี บุญหยาด แม่ของ นางสาวสุกัญญา บุญหยาด สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- นางสมรัก จันทป แม่ของ นายภาคินัย จันทป สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
- นางนวลจันทร์ แสนทวีสุข แม่ของ อาจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
- นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร แม่ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิษฐ์ โชติวนิช อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ประเภทแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัย
- นางร่อน ดอนเตาเหล็ก แม่ของ นางสาวพิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก พนักงานราชการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- นางสมวาสนา สุนทรา แม่ของ นางพรทิพย์ ธรรมรักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทแม่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- นางหอมสิน นิยมพันธ์ 
- นางราตรี อยู่คล้ำ แม่ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร อยู่คล้ำ อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏอุบลราชธานี
**************************************
 

 

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "สร้างวินัย ต้านภัยโกง"

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "สร้างวินัย ต้านภัยโกง" 

***********************************************************

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ "สร้างวินัย ต้านภัยโกง" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น ๒ อาคาร ๒๐

สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

++ สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ++

***************************************************

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๐๗:๐๐ - ๐๙:๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดและกระทรวง ในรูปแบบประชารัฐ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ

อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ
**********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีส่วนร่วมให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 116 โดยได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ด้วยความวิจิตรตระการตา เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีมาอย่างยาวนาน 116 ปี ให้คงอยู่ตลอดไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ขบวนที่ 1 ซึ่งได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9  การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงร่วมสมัย ซึ่งรังสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยการแสดงชุดนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ มาบรรเลงผสมผสานกับดนตรีสากล ประกอบลีลาท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์พื้นเมืองอุบลฯ และในการแสดงนั้น ผู้แสดงจะถือช่อดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็น “ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ” ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ วันจันทร์ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม แปลว่า “พระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง”  สำหรับชุดการแสดงพุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย นี้ ภายใต้การอำนวยการของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการฝึกสอนของ อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย อาจารย์สิทธา สว่างศรี และอาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สำหรับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนั้น ออกแบบโดย อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการแสดงวงดนตรีนั้น ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และวาทยกร โดย อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง จากสาขาวิชาดนตรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งความสวยงาม ตรึงตาตรึงใจ สะกดทุกทายตาของผู้ชมนั้นเป็นการแสดงท่าฟ้อนรำที่มีความอ่อนช้อยงดงาม โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมการผสมผสานดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ เข้ากับดนตรีสากลได้อย่างลงตัว โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ร้อยดวงใจร่วมรังสรรค์ผลงานที่งดงาม จารึกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานงานศิลป์ถิ่นอุบลฯ ให้คงอยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทย ตราบนานเท่านาน
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

Smart Freshy 4.0 2017

"Smart Freshy 4.0 2017" 

***********************************************

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมชมการประกวด Smart Freshy 4.0 2017 ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง และอัตลักษณ์ความเป็นคณะ ตลอดจนการหลอมรวมความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Smallroom ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม

UBRU Smart Freshy 4.0 2017

++UBRU Smart Freshy 4.0 2017++

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมชมการประกวด Smart Freshy 4.0 2017 ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง และอัตลักษณ์ความเป็นคณะ ตลอดจนการหลอมรวมความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Smallroom ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม

นศ. อ่านหนังสือเตรียมสอบฟังทางนี้ 

++นศ. อ่านหนังสือเตรียมสอบฟังทางนี้ 
****************************************
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดให้บริการอ่านหนังสือเตรียมสอบสำหรับนักศึกษา UBRU วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. 
ฟรี... น้ำดื่ม อินเทอร์เน็ต แอร์ ไฟฟ้า มาใช้บริการกันเยอะ ๆ นะครับ
 
 ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ

+++แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ กองสวัสดิการ (ห้องโกมุทเดิม) เวลา 08.30 - 16.00 น.

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง  อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร     

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id35087.html

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ

++หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ++

-------------------------------------------------------------------

หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมที่ว่านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทำคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมปลูกพืช อาจจะทำหลายๆหลุม ขนาดที่กำลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80 – 100 เซนติเมตร จะทำวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด

หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4 – 5 ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัดศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลอันเอง


ต้นไม่ที่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น5ประเภท


1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้นโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหน้าแล้ง เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิ้ง ปล่อยหน่อใหม่ให้ทำงาน


2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี ที่สามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ


3. ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้ำทุกวัน แต่เก็บผลได้เร็ว ได้ทุกวัน เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน


4. ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้เรื่อย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว


5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย


พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดินใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินรดน้ำและดูแล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนทีจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยกำจัด การปลูกพืชบางอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย หมั่นดูแล ทำให้พืชหลัก ดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใด ชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหรือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สำหรับพืชพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องมาก ในหนึ่งหลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้น เท่านั้น คือ ต้นที่กำลังให้เครือ อีกหนึ่งต้นสำรองไว้สำหรับเครือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหรือไปปลูกที่อื่น


การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหรือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝกจะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้ แทนที่จะซึมหายลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกที่เบียดชิดช่วยดักตะกอนดินซึ่งรวมปุ๋ยที่ใส่ และ ใบแฝกที่ตัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้นในที่สุดก็ย่อย

ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1430206176

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

ตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า โครงการโคบาลบูรพา ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาจะซ้ำรอย "โคพลาสติก-โคล้านตัว" นั้น

กษ. โดย กรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นอีกอย่างแน่นอน เพราะมีการดำเนินการที่รัดกุมเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นในอดีต

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมโคเนื้อฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และเกาะติดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ย้ำจุดแข็งของ โครงการโคบาลบูรพาหลายประการ เช่น

1. การจัดหาแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท กำหนดคุณสมบัติเป็นพันธุ์พื้นเมือง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.15 ม. และ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ซึ่งโตเต็มวัย มีความแข็งแรง เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และ มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ แตกต่างจากโครงการในอดีตที่แจกโคอายุน้อย พันธุ์ต่างประเทศ ทำให้ไม่มีความพร้อม และ ไม่เกิดผล

2. กษ. มีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะยืมแม่โคเนื้อไปดำเนินการ เช่น การลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์ การเตรียมอาหารโค การสร้างโรงเรือน และ การเลี้ยง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงอยู่ในย่านเดียวกัน ทำให้ทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. ในระหว่างเกษตรกรยังไม่มีผลผลิตจากโคเนื้อ เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชเดิม ซึ่งทยอยลดพื้นที่ลงในระยะเวลา 6 ปี และ มีรายได้จากมูลโค/พืชอาหารสัตว์

4. เกษตรกรใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากได้ยืมแม่โคเนื้อจากธนาคารโคเนื้อ เกษตรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบกำหนด เกษตรกรส่งคืนแม่โคเนื้อที่เกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ยืมไป ซึ่งเกษตรกรทำสัญญาชัดเจนกับกรมปศุสัตว์

5. สถานการณ์ตลาดโคเนื้อ ประเทศไทยมีโคเนื้อลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8 ล้านตัว เหลือ 4.8 ล้านตัว และ จ.สระแก้ว อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และ กทม. มีช่องทางตลาดมาก

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน จ.สระแก้ว ในปี 2560 เพียงจังหวัดเดียวของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปลูกข้าว เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน แต่ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแบบอย่างพื้นที่ข้างเคียงเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงโคเนื้อ สำเร็จ มีรายได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างชีวิตใหม่ โดย กษ. สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เพื่อตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมทอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และ ได้มอบนโยบายให้จังหวัดาระแก้ว และ หน่วยงานใน กษ. จัดทำโครงการโคบาลบูรพาเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.กษ. มีความมุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร การดำเนินการต้องบูรณาการ และ ทำทั้งระบบด้วยความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นการผลิต ถึง การตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Credit: ทีมข่าวก้าวเกษตร  facebook  : ก้าวเกษตร

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602

1ไร่ได้เดือนค​รึ่งแสน!

นายคำนึง สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี และนางยุพิน สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี สามีภรรยาชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 บ้านดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งหันมาประกอบอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้จะใช้เนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่สามารถมีรายได้ถึงเดือนละ 5-6 หมื่นบาทเลยทีเดียว 

  ภายในแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีเนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่ถูกเนรมิตให้เป็นสวนผัก ที่มีพืชผักที่นิยมบริโภคและตลาดต้องการเกือบครบทุกชนิด ทั้งผักกินใบและผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักโขมแดง ผักโขมเขียว โหระพา แมงลัก กระเพรา ขิง ข่า พริก มะนาว รวมทั้งพืชสมุนไพร หรือแม้แต่ดอกชมจันทร์ เป็นต้น เรียกว่ามีครบจบภายในสวนเดียว

  โดยเฉพาะพืชผักทุกอย่างภายในพื้นที่ 1 ไร่นี้ นายคำนึง เจ้าของสวนบอกว่า เป็นพืชผักปลอดสารพิษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบทั้งดิน น้ำ ผลผลิต ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/260325