ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ทอดถวาย ณ วัดศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ประจำปี ๒๕๖๓ ทอดถวาย ณ วัดศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดูแลห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

วันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ม.ราชภัฏอุบล ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมลงนามสัญญาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ลงนามสัญญาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม "การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งปลาซิวแก้ว ด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร" โดยมี นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหาร และบุคลากร กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนสิรินธร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยทีมคณะวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วรรณา
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หวังดี
อาจารย์สุกัลยา นันตา
อาจารย์รัชดา อุยยืนยงค์
อาจารย์กิตธวัช บุญทวี

 

 

 

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมรพีพัฒน์ศักดิ์ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ โดยมีนายวีระ พรหมอยู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้จัดทำขึ้นระหว่างศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลแขวงอุบลราชธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เรือนจำกลางอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือ การใช้มาตรการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และลดการต้องขังโดยไม่จำเป็น

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

บริการบัณฑิตเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดรถบริการบัณฑิตเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1017,2081 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สแกน QR Code รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์ "รถบริการบัณฑิต 2563

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓” ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๒๐ น. – พระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป เดินทางถึงหอประชุมไพรพะยอม
     – ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ หอประชุมไพรพะยอม
เวลา ๐๗.๕๐ น. – รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ประธานในพิธี เดินทางถึงหอประชุมไพรพะยอม
เวลา ๐๗.๕๙ น. – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
     – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     – ประธานในพิธี กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     – พิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
     – กล่าวคำอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ ให้ศีล
     – พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน
     – อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และสาธุชน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระพิธี จำนวน ๑๐ รูป
     – ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
     – พระสงฆ์อนุโมทนา
     – พระสงฆ์ แปรแถวรับบิณฑบาต (จำนวน ๓ แถว)
     – ผู้เข้าร่วมพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป
     – เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
     ๑. การแต่งกาย : – ประธานในพิธีและผู้บริหาร : เครื่องแบบปกติขาว
         – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ชุดสูทสากล ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ
         – นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ วัดป่าศรีประดู่วนาราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดป่าศรีประดู่วนาราม (สาขาวัดหนองป่าพง ที่ ๙๖) ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
     ตั้งองค์กฐิน ณ ศาลาวัดป่าศรีประดู่วนาราม

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
     เวลา ๐๘.๐๐ น. – คณะเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี

ประธานฝ่ายสงฆ์
– พระครูวินิตธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีประดู่วนาราม

ประธานอุปถัมภ์ (ฝ่ายฆราวาส)
– พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประธานฝ่ายฆราวาส
– รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– กลุ่มเพื่อนอุบล ๔๐

ประธานฝ่ายอำนวยการ
– นายอุทิศ บุตตา กำนันตำบลธาตุ
– นายบุญลอด พงษ์กิ่ง ผู้ใหญ่บ้านน้อยเจริญ
– นายเพียร เปลี่ยนจอม ไวยาวัจกรวัด

คณะกรรมการดำเนินงาน
– ชาวบ้านบัว หมู่ที่ ๔
– ชาวบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙

     จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

พบกับการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปีการศึกษา 2563 "ตามฮอยวรรรณกรรมพื้นบ้าน สืบตำนานวาทศิลป์ถิ่นอีสาน"

คณะเกษตรศาสตร์
องค์การบริหารนักศึกษา x True Money Wallet

ร่วมเชียร์และโหวตให้ผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบ
ให้ได้รับรางวัล “ขวัญใจ Social media "สามารถโหวตโดยการใช้แอพ ธนาคาร, True Money Wallet และ Promtpay สแกน QR code ที่อยู่ในภาพของน้องๆแต่ละคน
 1 บาท = 1 คะแนน 

ปิดโหวต วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น.

แล้วเจอกัน วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทางเพจองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Liberty) ได้แล้ววันนี้ (ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ)

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Liberty) ได้แล้ววันนี้ (ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ) 

ขอบพระคุณข้อมูลนักศึกษาปี 1 จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
======================
Facebook: AcademicResources.UBRU/notifications/
Line@: @ubru-library
Application(Android): UBRU Smart Librar

เปิดรับออเดอร์เสื้อ UBRU GAMES 21 เปิดรับรอบสอง ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 24 ม.ค. 63

เปิดรับออเดอร์เสื้อ UBRU GAMES 21 เปิดรับรอบสอง
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 24 ม.ค. 63 #พร้อมจ่ายค่าเสื้อ สามารถโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 452-0-66315-6 ชื่อบัญชี องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ธ.กรุงไทยจ่ายเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา อาคารกองพัฒฯ ติดต่อ น.ส.กนกวรรณ ศรีจันดาเวลา 08.00-16.30 น. #เบอร์โทรศัพท์ 094-641-8811 ID : @orgubru
แบบเสื้อ แข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่21
#ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ #UBRUGAMES21
3-12 กุมภาพันธ์ 2563
#ตัวละ339บาท คนที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้เลยครับ
ช่างภาพ https://www.facebook.com/RawitPhotos23/

ที่มา เพจองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง  อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร     

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id35087.html

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม ผลตอบรับดี นำไปแปรรูป ทำน้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดอบ ยำจิ้งหรีด คิดสูตรเอง

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 200 ม.4 บ้านป่ากอ ต.คลองชีล้อม จ.ตรัง น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีปราง อายุ 45 ปี แม่บ้านหันมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด กล่าวว่า ตนเองเป็นแม่บ้าน ได้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งก็ได้เก็บเบอร์ไว้แล้วหลังจากนั้นไลน์ก็เด้งขึ้นมา และถามว่าตนเองสนใจไหม  อ่านต่อ

 

ที่มา https://news.mthai.com/economy-news/714577.html

หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ

++หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ++

-------------------------------------------------------------------

หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมที่ว่านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทำคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมปลูกพืช อาจจะทำหลายๆหลุม ขนาดที่กำลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80 – 100 เซนติเมตร จะทำวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด

หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4 – 5 ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัดศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลอันเอง


ต้นไม่ที่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น5ประเภท


1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้นโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหน้าแล้ง เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิ้ง ปล่อยหน่อใหม่ให้ทำงาน


2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี ที่สามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ


3. ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้ำทุกวัน แต่เก็บผลได้เร็ว ได้ทุกวัน เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน


4. ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้เรื่อย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว


5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย


พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดินใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินรดน้ำและดูแล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนทีจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยกำจัด การปลูกพืชบางอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย หมั่นดูแล ทำให้พืชหลัก ดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใด ชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหรือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สำหรับพืชพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องมาก ในหนึ่งหลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้น เท่านั้น คือ ต้นที่กำลังให้เครือ อีกหนึ่งต้นสำรองไว้สำหรับเครือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหรือไปปลูกที่อื่น


การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหรือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝกจะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้ แทนที่จะซึมหายลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกที่เบียดชิดช่วยดักตะกอนดินซึ่งรวมปุ๋ยที่ใส่ และ ใบแฝกที่ตัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้นในที่สุดก็ย่อย

ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1430206176

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

ตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า โครงการโคบาลบูรพา ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาจะซ้ำรอย "โคพลาสติก-โคล้านตัว" นั้น

กษ. โดย กรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นอีกอย่างแน่นอน เพราะมีการดำเนินการที่รัดกุมเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นในอดีต

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมโคเนื้อฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และเกาะติดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ย้ำจุดแข็งของ โครงการโคบาลบูรพาหลายประการ เช่น

1. การจัดหาแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท กำหนดคุณสมบัติเป็นพันธุ์พื้นเมือง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.15 ม. และ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ซึ่งโตเต็มวัย มีความแข็งแรง เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และ มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ แตกต่างจากโครงการในอดีตที่แจกโคอายุน้อย พันธุ์ต่างประเทศ ทำให้ไม่มีความพร้อม และ ไม่เกิดผล

2. กษ. มีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะยืมแม่โคเนื้อไปดำเนินการ เช่น การลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์ การเตรียมอาหารโค การสร้างโรงเรือน และ การเลี้ยง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงอยู่ในย่านเดียวกัน ทำให้ทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. ในระหว่างเกษตรกรยังไม่มีผลผลิตจากโคเนื้อ เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชเดิม ซึ่งทยอยลดพื้นที่ลงในระยะเวลา 6 ปี และ มีรายได้จากมูลโค/พืชอาหารสัตว์

4. เกษตรกรใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากได้ยืมแม่โคเนื้อจากธนาคารโคเนื้อ เกษตรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบกำหนด เกษตรกรส่งคืนแม่โคเนื้อที่เกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ยืมไป ซึ่งเกษตรกรทำสัญญาชัดเจนกับกรมปศุสัตว์

5. สถานการณ์ตลาดโคเนื้อ ประเทศไทยมีโคเนื้อลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8 ล้านตัว เหลือ 4.8 ล้านตัว และ จ.สระแก้ว อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และ กทม. มีช่องทางตลาดมาก

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน จ.สระแก้ว ในปี 2560 เพียงจังหวัดเดียวของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปลูกข้าว เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน แต่ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแบบอย่างพื้นที่ข้างเคียงเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงโคเนื้อ สำเร็จ มีรายได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างชีวิตใหม่ โดย กษ. สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เพื่อตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมทอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และ ได้มอบนโยบายให้จังหวัดาระแก้ว และ หน่วยงานใน กษ. จัดทำโครงการโคบาลบูรพาเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.กษ. มีความมุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร การดำเนินการต้องบูรณาการ และ ทำทั้งระบบด้วยความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นการผลิต ถึง การตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Credit: ทีมข่าวก้าวเกษตร  facebook  : ก้าวเกษตร

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602