การแข่งขันกีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แจ้งว่า คณะเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ทั้งนี้ยังมีการแข่งทักษะทางด้านเกษตรและกีฬาอื่นๆอีกมากมาย

ประชุมคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สาขาสัตวศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

เปิดอย่างเป็นทางการ “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

เปิดอย่างเป็นทางการ “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (ทุกวันศุกร์ - เสาร์)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อเป็นเวทีการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนการรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มาจัดแสดง เผยแพร่ และจำหน่ายผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้า OTOP จากประเทศไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม นวดแผนไทย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการและการประกวด-แข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมการออกกำลังกาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปิดรับสมัครวันละ 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม นี้ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน หรือผู้สนใจร่วมโชว์ผลงานหรือจัดจำหน่ายสินค้า สมารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร้านค้าได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352000 ต่อ 1121 ในวันและเวลาราชการเปิดอย่างเป็นทางการ “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (ทุกวันศุกร์ - เสาร์) วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อเป็นเวทีการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนการรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มาจัดแสดง เผยแพร่ และจำหน่ายผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้า OTOP จากประเทศไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม นวดแผนไทย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการและการประกวด-แข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมการออกกำลังกาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปิดรับสมัครวันละ 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม นี้ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน หรือผู้สนใจร่วมโชว์ผลงานหรือจัดจำหน่ายสินค้า สมารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร้านค้าได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352000 ต่อ 1121 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังที่ ๓

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตราสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังที่ ๓ "Smart Technology for Industry ๔.๐"  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือ(MOU) CAT สู่ SMART UNIVERSITY แห่งเดียวในอุบลฯ

ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือ(MOU) CAT สู่ SMART UNIVERSITY แห่งเดียวในอุบลฯ

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งทาง CAT Telecom ได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเงินลงทุน โครงข่ายและระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษา โดยร่วมหาพันธมิตรระดับท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการระยะที่ ๑ นำร่อง จำนวน ๕๐ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ SMART UNIVERSITY

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓:๐๐ น. ที่ ห้องบุษกร อาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงนามบันข้อตกลง (mou) "ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในโครงการ ในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมภพ เหลาสุภาพ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี เป็นผู้ลงนาม และบริษัทแพคกอน จำกัด โดยมี ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท เป็นผู้ลงนาม

คลิกดูภาพเพิมเติม

เริ่มแล้ว"ถนนสายวัฒนธรรม" ม.ราชภัฏอุบลฯ

เริ่มแล้ว"ถนนสายวัฒนธรรม" ม.ราชภัฏอุบลฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมและออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" มีกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ รับจำนวนวันละ ๕๐ คน ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๒, ๑๐๓๔ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร และไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้าพื้นบ้าน OTOP ไทย, สปป.ลาว และกัมพูชา สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม การแสดงนิทรรศการและการประกวด-แข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ถนนหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ปฐมฤกษ์เริ่ม ๑๘ พฤษภาคม นี้ สอบถามรายละเอียดและจองบูธได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน ม.ราชภัฏอุบลฯ โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๑ 
******************************************************
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐

เชิญชมศึกยอดมวยสะท้านโลก ถ่ายทอดสดช่อง 7 สีเวทีมวยชั่วคราว อาคารหอประชุมไพรพะยอม

ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล ได้คิวชิงแชมป์ว่าง WBA รุ่นเฟเธอร์เวต 126 ปอนด์ เอเชีย กับนักชกอันตราย ชาวฟิลิปปินส์ เอ็ดเวิร์ด แมนซิโต้ ในศึกยอดมวยสะท้านโลก วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม นี้ ที่เวทีมวยชั่วคราว อาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ช่อง 7 สี ถ่ายทอดสด 14.00-16.00 น. 'เสี่ยจาย' ธานินทร์ ปิติธนสารสมบัติ ยัน พร้อมหนุนสุดตัวให้นักชกในสังกัดผงาดขึ้นเป็นแชมป์โลก

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐)เวลา ๑๕.๓๐ น.ได้จัดพิธีชั่งน้ำหนักและตรวจร่างกายนักมวยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำการชกกันในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม นี้ ณ เวทีมวยชั่วคราวอาคารหอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ช่อง 7 สี ถ่ายทอดสด 2 ชั่วโมงเต็ม เริ่มเวลา 14.00 น. คู่เอก นำรายการ ทองศิษย์หลวงพ่อคูณ ขึ้นชกชิงแชมป์ WBA Asia รุ่นเฟเธอร์เวต 126 ปอนด์ ที่ว่าง กับ เอ็ดเวิร์ด แมนซิโต้ นักชกจากแดนตากาล็อก

โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายพิชญ์พิพรรช ศรีตระกูลรักษ์ ประธานกรรมการบริษัทพันปี ไทย-ลาว เป็นประธานจัดการแข่งขัน โดยมีรายละเอียด รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในฐานะประธานแถลงข่าว ได้ยืนยันความพร้อมของสถานที่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้ว ที่จะดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งสถานที่แข่งขันครั้งนี้เป็นห้องแอร์เย็นฉ่ำบรรยากาศดี จึงขอเชิญชวนให้แฟนมวยทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงและอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ร่วมเดินทางมาชมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย


พร้อมกันนี้ นายพิชญ์พิพรรช ศรีตระกูลรักษ์ ประธานกรรมการบริษัทพันปีไทย-ลาว ในฐานะประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม โดยชนให้หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการปลูกป่าอาเซียน และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาหารของสหประชาชาติ ซึ่งทางบริษัทของตนนั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ ขนาดที่ "เสี่ยจาย" ธานินทร์ ปิติธนสารสมบัติ โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันได้เผยว่า ตนนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันนักชกในสังกัดทุกคนให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักชกระดับโลกในส่วนของ ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล นั้นห่างหายจากเวทีไปนานพอสมควร ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการชิงแชมป์ว่างกับนักชกอันตรายจากฟิลิปปินส์ หากนักชกในสังกัดตอนนั้นสามารถผ่านไฟต์นี้ไปได้โปรดเชื่อว่าอนาคตจะต้องไปได้ดีในถนนสายไหมโลกอย่างแน่นอน ซึ่งตนนั้นพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่


สำหรับคู่มวยในรายการมีดังนี้ ยอดสิงห์แดง แครี่บอย อุ่นหมัด 6 ยก กับ โดมี่ เนโนเกบ้า นักชกจากประเทศอินโดนีเซีย, คู่เอกนำรายการ ทอง ศิษย์หลวงพ่อพูล ชิงแชมป์ WBA เอเชีย ที่ว่าง รุ่นเฟเธอร์เวต 126 ปอนด์ กับ เอ็ดเวิร์ด แมนซิโต้ นักชกจากประเทศฟิลิปปินส์, ทองแท้ แครี่บอย อุ่นเครื่อง พันธ์พยัคฆ์ พ.นิรมล, เพชรปยุต ส.กุลวงศ์ เจอกับ บัวขาว อ.จันทร์อุบล และ ก้องสยาม ส.วิเศษกิจ เจอกับ สุภาพชาย พ.นิรมล ปิดท้ายรายการ

ประผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
*************************************
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโกมุท นั้น 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับที่ ๑ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สงวนศักดิ์ ศรีพลัง
ลำดับที่ ๒ อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ
ลำดับที่ ๓ อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน
ลำดับที่ ๔ อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
****************************
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร.๐๔๕-๓๕๒๐๐๐

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ MIS

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ MIS

นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของ Ransomware ที่มีชื่อว่า WannaCry หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไวรัสเรียกค่าไถ่” ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการติดไวรัส ดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจะทำการปิดระบบ MIS ได้แก่ ระบบจัดชื้อ-จัดจ้าง, ระบบการเงิน, ระบบริหารงานบุคคล, ระบบรับสมัคร, ระบบจองรายวิชา และระบบจัดการชั้นเรียน ในวันที่อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. - 24.00 น. เพื่ออัพเดทโปรแกรมในเครื่อง Server ที่ให้บริการ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

ติวสอบ TOEFL ITP โค้งสุดท้ายยยยย

"ติวสอบ TOEFL ITP" โค้งสุดท้ายยยยย

เรียน 19 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. 10 ชั่วโมง 2,900 บาท

ราคานี้รับหนังสือ TOEFL ITP Guidebook ลิขสิทธิ์แท้จาก ETS สหรัฐอเมริกา หร้อม CD ฝึกการฟังกันไปเลยคนละเล่ม
เนื้อหาเน้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบ TOEFL ITP ค่ะ เวลาสอบจริงจะได้ไม่ตื่นเต้น ตกใจ เหงื่อไหล หน้ามืด จะเป็นลม อะไรงี้

ที่มา : สถาบันการศึกษานานาชาติ-International Education Institute,UBRU

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56 57 58 59)

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56 57 58 59)

อ่านต่อได้ที่ : http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys2-51(2560).pdf

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 

สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
อ่านต่อได้ที่ : http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gysnew11(2560).pdf

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

รับสมัครสอบตำแหน่งช่างทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่ กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งช่างทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังนี้

รับสมัครสอบตำแหน่ง ล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งล่ามภาษามือ สังกัด คณะครุศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

 ดังรายละเอียดดังนี้

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602

1ไร่ได้เดือนค​รึ่งแสน!

นายคำนึง สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี และนางยุพิน สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี สามีภรรยาชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 บ้านดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งหันมาประกอบอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้จะใช้เนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่สามารถมีรายได้ถึงเดือนละ 5-6 หมื่นบาทเลยทีเดียว 

  ภายในแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีเนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่ถูกเนรมิตให้เป็นสวนผัก ที่มีพืชผักที่นิยมบริโภคและตลาดต้องการเกือบครบทุกชนิด ทั้งผักกินใบและผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักโขมแดง ผักโขมเขียว โหระพา แมงลัก กระเพรา ขิง ข่า พริก มะนาว รวมทั้งพืชสมุนไพร หรือแม้แต่ดอกชมจันทร์ เป็นต้น เรียกว่ามีครบจบภายในสวนเดียว

  โดยเฉพาะพืชผักทุกอย่างภายในพื้นที่ 1 ไร่นี้ นายคำนึง เจ้าของสวนบอกว่า เป็นพืชผักปลอดสารพิษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบทั้งดิน น้ำ ผลผลิต ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/260325

ฉลาดมาก!! ชาวมหาสารคามปลูกผัก 7 ชนิดสลับกันเพื่อหลอกแมลง สามารถเก็บขายได้ทั้งปี

สุดยอดวิธีการแสนฉลาดของเกษตรกร จ. มหาสารคาม ท่านนี้คือ คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม ที่ปลูกผักแนวอินดี้ ในเนื้อที่ 7 ไร่ครึ่ง ลองผิดลองถูกจนได้วิธีการปลูกผักให้เก็บเกี่ยวได้ตลอด 365 วัน แบบที่ว่า โรคและแมลง”งง”จนมากินผักไม่ถูก  เพราะน้องเขาปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว จากนั้นขยายสู่แปลงอื่น ทยอยลงไล่วันกันไปโดยอาศัยปฏิทินเพาะปลูกที่คิดขึ้นเอง!!

เริ่มจากแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน…ในแปลงเนื้อที่ครึ่งงานจะมีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน มีทั้งขึ้นฉ่าย, ผักสลัด, หอมแบ่ง, ผักโขมแดง, ผักบุ้งจีน,กะเพรา, โหระพา ผักพื้นบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆ  นำพืชผัก (ชนิดเดียวกัน) มาทยอยปลูกใน 1 แถวของ 60 แปลง โดยทยอยปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน ปลูกไปเรื่อยๆ จนถึง 60 วัน ก็จะครบทุกแปลง (ของผักชนิดนั้น)   ส่วนการปลูกพืช 7 ชนิด 7 แถวของแต่ละแปลงจะต้องปลูกห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยให้เริ่มจากพืชมีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน เช่น ขึ้นฉ่าย สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน สัปดาห์ถัดมาปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน สัปดาห์ที่ 4 ลงผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน  ตามด้วยผักบุ้งจีน อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพา  สัปดาห์สุดท้าย แถวที่ 7ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ผักเครื่องเคียงต่างๆ 

การปลูกแบบนี้ ผักจะได้เวลาเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันแบบหลากชนิด ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เสียราคา และเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดหมดแล้ว ให้พลิกดินกลบตอเดิมทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทิ้งไว้ 3 วัน ให้เริ่มปลูกผักชนิดใหม่ทันที (ยกเว้นกะเพรา โหระพา เก็บได้จนถึงอายุครึ่งปี) อย่าปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำที่เดิม ให้ปลูกชนิดอื่นสลับกันไป เพื่อป้องกันโรคแมลง “เราปลูกพืชหลายชนิดสลับกันแบบนี้ก็เหมือนเป็นการหลอกล่อแมลงชั้นต้นอยู่แล้ว พอเก็บเกี่ยวผลผลิต เราสลับที่ปลูกอีก ดินก็ดีไม่เจอแต่พืชซ้ำๆในที่เดิม เพลี้ยอ่อนที่เคยจ้องเล่นงานขึ้นฉ่าย โรคใบจุดที่จับจองผักสลัด ราแป้งในผักบุ้งจีน โรคโคนเน่าในหอม จะสับสน เพราะพืชแต่ละชนิดย้ายที่ปลูกไปเรื่อยๆ สุดท้ายเลยแทบไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน”  ทำแบบนี้ได้ครบ 60 แปลง จะมีผลผลิตให้เก็บขายตลอด 365 วัน

ที่มา :   http://www.thairath.co.th

อยากเลี้ยง เป็ด – ไก่ -ห่าน แต่ไม่รู้จะซื้อพันธุ์ที่ไหน-ราคาเท่าไหร่ มาทางนี้ มีคำตอบ!!

ทุกครั้งที่ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยง สัตว์ปีก เป็ด ไก่  จะมีผู้อ่านจำนวนไม่น้อย สอบถามเข้ามาค่อนข้างมาก ว่าจะหาซื้อ ลูกเป็ด ลูกไก่ จากที่ไหน

วันนี้ “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ขอรวบรวมลูกเป็ด ลูกไก่ ห่านและนก รวมทั้งราคาจำหน่าย และสถานที่จำหน่าย จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ มาเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์ปีก

 1. ไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 15 บาท
 2. ไก่ลูกผสมกรมปศุสัตว์  อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท
 3. ไก่พื้นเมือง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท
 4. ไก่ลูกผสม อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท
 5. ไก่ไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท
 6. ไก่ไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 16 บาท
 7. ไก่ไข่ คละเพศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท
 8. ไก่งวง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท
 9. เป็ดเทศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท
 10. เป็ดเทศท่าพระ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท
 11. เป็ดเนื้อ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท
 12. เป็ดเนื้อ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท
 13. เป็ดไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 1 บาท
 14. เป็ดไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท
 15. ห่าน อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท
 16. นกกระทา อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท
 17. นกกระจอกเทศ อายุไม่เกิน 3 เดือน     ตัวละ 5,500 บาท
 18. นกอีมู อายุไม่เกิน 3 เดือน     ตัวละ 3,500 บาท

 

หน่วยงานที่จำหน่ายสัตว์ปีก

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี

0-3635-7319,0-3635-7208,0-3632-7208

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

0-3728-8154

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว

0-3723-1806

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี

0-3941-1481

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์

0-4451-2828

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จ.ลพบุรี

0-3646-1600

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

0-4460-5969

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

0-4561-2507

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

0-4525-9952,0-4525-9996

 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น

0-4326-1194

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม

0-4258-1108

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย

0-4284-1517

 1. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

0-4275-6013

14. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

0-4225-0710, 0-4224-4297

15. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

0-5331-1836

16.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

 

0-5368-4031

17.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

0-5446-6080

18.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

0-5589-0712, 0-5554-0603

19.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก

0-5526-8028

20.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

0-5623-7256

21.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี

0-3222-8418

22.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี

0-3544-6216

23.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

0-7727-4250

24.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่

0-7561-8053

25.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

0-7535-4921,0-7535-4933

26.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา

0-7320-3218

27.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา

0-7431-8041

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/featured/article_13405