การเปิดระบบส่งผลการเรียน CMS

การเปิดระบบส่งผลการเรียน CMS

คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

*********************************************************

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมพิรุณรักษ์ อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏอุบล...สาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สัตวศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ม.ราชภัฏอุบล...สาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สัตวศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

**************************************************************

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สัตวศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ทุกชั้นปี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นและสนุกสนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl 

******************************************************************

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหมู่เรียน ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยในภาคเช้าจะเป็นกิจกรรม "ไหว้ครู" และในภาคบ่ายจะเป็นการประกวด "Freshy boy & girl"

สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

++ สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ++

***************************************************

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๐๗:๐๐ - ๐๙:๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดและกระทรวง ในรูปแบบประชารัฐ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ

อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ
**********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีส่วนร่วมให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 116 โดยได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ด้วยความวิจิตรตระการตา เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีมาอย่างยาวนาน 116 ปี ให้คงอยู่ตลอดไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ขบวนที่ 1 ซึ่งได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9  การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงร่วมสมัย ซึ่งรังสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยการแสดงชุดนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ มาบรรเลงผสมผสานกับดนตรีสากล ประกอบลีลาท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์พื้นเมืองอุบลฯ และในการแสดงนั้น ผู้แสดงจะถือช่อดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็น “ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ” ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ วันจันทร์ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม แปลว่า “พระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง”  สำหรับชุดการแสดงพุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย นี้ ภายใต้การอำนวยการของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการฝึกสอนของ อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย อาจารย์สิทธา สว่างศรี และอาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สำหรับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนั้น ออกแบบโดย อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการแสดงวงดนตรีนั้น ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และวาทยกร โดย อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง จากสาขาวิชาดนตรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งความสวยงาม ตรึงตาตรึงใจ สะกดทุกทายตาของผู้ชมนั้นเป็นการแสดงท่าฟ้อนรำที่มีความอ่อนช้อยงดงาม โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมการผสมผสานดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ เข้ากับดนตรีสากลได้อย่างลงตัว โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ร้อยดวงใจร่วมรังสรรค์ผลงานที่งดงาม จารึกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานงานศิลป์ถิ่นอุบลฯ ให้คงอยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทย ตราบนานเท่านาน
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

******************************************************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารเรียนและปฏิบัติการ

++ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารเรียนและปฏิบัติการ
********************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมลคล ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
*******************************************************

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ”

“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ”

****************************************************************************************
วันนี้ (อังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี” (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ณ อาคารวิทยบริการ (ด้านหลังห้องโกมุทเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความเป็นมาของสถานีย่อยฯ ในการให้บริการแก่บุคคลต่างด้าว ในด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การรับแจ้งคนต่างด้าว เข้าพัก อาศัยของเจ้าบ้าน ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม เป็นต้น เป็นการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การบริการร่วมกับ ตม. ครั้งนี้ สอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยเป็นสมบัติของสังคม มีส่วนร่วมในการให้บริการและพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรรมที่ช่วยจะสนับสนุนและเตรียมการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ อุบลราชธานี 2025 อีกด้วย

ด้าน พลตำรวจตรี ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเรื่องการบริหารจัดการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่สามารถบริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมิที่มั่นคงปลอดภัย (Serve with Standard Safeguard with Integrity) 

สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยคาดว่าจะสามารถรองรับการให้บริการของประชาชนและชาวต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

Ubon Ratchathani Immigration (Branch Office) is located at Academic Resources and Information Technology Center building, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 
Office hours: Monday to Friday 8.30 - 16.30 
We provide visa extension service, re - entry permit, and other foreign services

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ

+++แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ กองสวัสดิการ (ห้องโกมุทเดิม) เวลา 08.30 - 16.00 น.

อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์

+++ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน
*******************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงานประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะทำงานระหว่างเรียน อีกทั้งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน นี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒

แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

+++แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560+++
*****************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา กาคการศึกษาที่ 1/2560
-ภาคปกติ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
-ภาค กศ.บป. ทุกรุ่น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
http://www.apr.ubru.ac.th
****************************

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง  อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร     

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id35087.html

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

ตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า โครงการโคบาลบูรพา ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาจะซ้ำรอย "โคพลาสติก-โคล้านตัว" นั้น

กษ. โดย กรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นอีกอย่างแน่นอน เพราะมีการดำเนินการที่รัดกุมเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นในอดีต

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมโคเนื้อฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และเกาะติดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ย้ำจุดแข็งของ โครงการโคบาลบูรพาหลายประการ เช่น

1. การจัดหาแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท กำหนดคุณสมบัติเป็นพันธุ์พื้นเมือง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.15 ม. และ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ซึ่งโตเต็มวัย มีความแข็งแรง เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และ มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ แตกต่างจากโครงการในอดีตที่แจกโคอายุน้อย พันธุ์ต่างประเทศ ทำให้ไม่มีความพร้อม และ ไม่เกิดผล

2. กษ. มีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะยืมแม่โคเนื้อไปดำเนินการ เช่น การลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์ การเตรียมอาหารโค การสร้างโรงเรือน และ การเลี้ยง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงอยู่ในย่านเดียวกัน ทำให้ทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. ในระหว่างเกษตรกรยังไม่มีผลผลิตจากโคเนื้อ เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชเดิม ซึ่งทยอยลดพื้นที่ลงในระยะเวลา 6 ปี และ มีรายได้จากมูลโค/พืชอาหารสัตว์

4. เกษตรกรใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากได้ยืมแม่โคเนื้อจากธนาคารโคเนื้อ เกษตรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบกำหนด เกษตรกรส่งคืนแม่โคเนื้อที่เกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ยืมไป ซึ่งเกษตรกรทำสัญญาชัดเจนกับกรมปศุสัตว์

5. สถานการณ์ตลาดโคเนื้อ ประเทศไทยมีโคเนื้อลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8 ล้านตัว เหลือ 4.8 ล้านตัว และ จ.สระแก้ว อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และ กทม. มีช่องทางตลาดมาก

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน จ.สระแก้ว ในปี 2560 เพียงจังหวัดเดียวของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปลูกข้าว เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน แต่ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแบบอย่างพื้นที่ข้างเคียงเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงโคเนื้อ สำเร็จ มีรายได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างชีวิตใหม่ โดย กษ. สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เพื่อตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมทอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และ ได้มอบนโยบายให้จังหวัดาระแก้ว และ หน่วยงานใน กษ. จัดทำโครงการโคบาลบูรพาเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.กษ. มีความมุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร การดำเนินการต้องบูรณาการ และ ทำทั้งระบบด้วยความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นการผลิต ถึง การตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Credit: ทีมข่าวก้าวเกษตร  facebook  : ก้าวเกษตร

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602

1ไร่ได้เดือนค​รึ่งแสน!

นายคำนึง สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี และนางยุพิน สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี สามีภรรยาชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 บ้านดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งหันมาประกอบอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้จะใช้เนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่สามารถมีรายได้ถึงเดือนละ 5-6 หมื่นบาทเลยทีเดียว 

  ภายในแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีเนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่ถูกเนรมิตให้เป็นสวนผัก ที่มีพืชผักที่นิยมบริโภคและตลาดต้องการเกือบครบทุกชนิด ทั้งผักกินใบและผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักโขมแดง ผักโขมเขียว โหระพา แมงลัก กระเพรา ขิง ข่า พริก มะนาว รวมทั้งพืชสมุนไพร หรือแม้แต่ดอกชมจันทร์ เป็นต้น เรียกว่ามีครบจบภายในสวนเดียว

  โดยเฉพาะพืชผักทุกอย่างภายในพื้นที่ 1 ไร่นี้ นายคำนึง เจ้าของสวนบอกว่า เป็นพืชผักปลอดสารพิษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบทั้งดิน น้ำ ผลผลิต ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/260325

ฉลาดมาก!! ชาวมหาสารคามปลูกผัก 7 ชนิดสลับกันเพื่อหลอกแมลง สามารถเก็บขายได้ทั้งปี

สุดยอดวิธีการแสนฉลาดของเกษตรกร จ. มหาสารคาม ท่านนี้คือ คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม ที่ปลูกผักแนวอินดี้ ในเนื้อที่ 7 ไร่ครึ่ง ลองผิดลองถูกจนได้วิธีการปลูกผักให้เก็บเกี่ยวได้ตลอด 365 วัน แบบที่ว่า โรคและแมลง”งง”จนมากินผักไม่ถูก  เพราะน้องเขาปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว จากนั้นขยายสู่แปลงอื่น ทยอยลงไล่วันกันไปโดยอาศัยปฏิทินเพาะปลูกที่คิดขึ้นเอง!!

เริ่มจากแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน…ในแปลงเนื้อที่ครึ่งงานจะมีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน มีทั้งขึ้นฉ่าย, ผักสลัด, หอมแบ่ง, ผักโขมแดง, ผักบุ้งจีน,กะเพรา, โหระพา ผักพื้นบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆ  นำพืชผัก (ชนิดเดียวกัน) มาทยอยปลูกใน 1 แถวของ 60 แปลง โดยทยอยปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน ปลูกไปเรื่อยๆ จนถึง 60 วัน ก็จะครบทุกแปลง (ของผักชนิดนั้น)   ส่วนการปลูกพืช 7 ชนิด 7 แถวของแต่ละแปลงจะต้องปลูกห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยให้เริ่มจากพืชมีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน เช่น ขึ้นฉ่าย สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน สัปดาห์ถัดมาปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน สัปดาห์ที่ 4 ลงผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน  ตามด้วยผักบุ้งจีน อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพา  สัปดาห์สุดท้าย แถวที่ 7ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ผักเครื่องเคียงต่างๆ 

การปลูกแบบนี้ ผักจะได้เวลาเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันแบบหลากชนิด ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เสียราคา และเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดหมดแล้ว ให้พลิกดินกลบตอเดิมทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทิ้งไว้ 3 วัน ให้เริ่มปลูกผักชนิดใหม่ทันที (ยกเว้นกะเพรา โหระพา เก็บได้จนถึงอายุครึ่งปี) อย่าปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำที่เดิม ให้ปลูกชนิดอื่นสลับกันไป เพื่อป้องกันโรคแมลง “เราปลูกพืชหลายชนิดสลับกันแบบนี้ก็เหมือนเป็นการหลอกล่อแมลงชั้นต้นอยู่แล้ว พอเก็บเกี่ยวผลผลิต เราสลับที่ปลูกอีก ดินก็ดีไม่เจอแต่พืชซ้ำๆในที่เดิม เพลี้ยอ่อนที่เคยจ้องเล่นงานขึ้นฉ่าย โรคใบจุดที่จับจองผักสลัด ราแป้งในผักบุ้งจีน โรคโคนเน่าในหอม จะสับสน เพราะพืชแต่ละชนิดย้ายที่ปลูกไปเรื่อยๆ สุดท้ายเลยแทบไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน”  ทำแบบนี้ได้ครบ 60 แปลง จะมีผลผลิตให้เก็บขายตลอด 365 วัน

ที่มา :   http://www.thairath.co.th