ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม "ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ " ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2563 12:32:08 admin
TCAS 63 รอบที่ 2/1 คณะเกษตรศาสร์
15 กุมภาพันธ์ 2563 12:23:21 admin
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14 กุมภาพันธ์ 2563 15:13:16 admin
ประชุมเตรียมงานเครือขายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ๕/๒๕๖๓

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

--------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2563 13:18:55 admin
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือ(MOU) บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจาร์วิภา มะลา ประธานหลักสูตรสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคณาจารย์ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท

ที่มา :https://www.thebangkokinsight.com/289706/…

13 กุมภาพันธ์ 2563 12:03:34 admin