ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 - 27 เม.ย. 2563 เว็บไซต์รับสมัคร >>> https://student.mytcas.com/

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 - 27 เม.ย. 2563

เว็บไซต์รับสมัคร >>> https://student.mytcas.com (รอบนี้สมัครในระบบกลาง mytcas นะครับ)

รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ/จำนวนรับแต่ละสาขาวิชา >>> https://admission.ubru.ac.th/pdf/anouncement_r_3_2563.pdf หรือ https://student.mytcas.com/

30 มีนาคม 2563 19:31:46 admin
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาทุกชั้นปี ครั้งที่ ๑ (Pre-Test)

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาทุกชั้นปี ครั้งที่ ๑ (Pre-Test)

หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ สอบที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรการประมง และหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร สอบที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดูภาพทั้งหมด

15 มีนาคม 2563 11:04:56 admin
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรการประมง หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ และหลักสูตร เทคโนโลยีการอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดูภาพทั้งหมด

15 มีนาคม 2563 11:01:09 admin