ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการจัดทำการแปลงผัก ของศาลแขวงอุบลราชธานี  

วันนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศาลแขวงอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้ให้ความร่วมมือในโครงการ "ศาลแขวงอุบลราชธานีรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยมีนางนัดดา โชคบุญธิยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นผู้มอบ

 

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

25 กันยายน 2563 15:17:08 admin
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาทุกชั้นปี   ( Post-Test )

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาทุกชั้นปี   ( Post-Test ) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ดูภาพทั้งหมด

25 กันยายน 2563 11:22:33 admin
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ดูภาพทั้งหมด

19 กันยายน 2563 16:08:26 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๖ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดูภาพทั้งหมด

 

16 กันยายน 2563 15:05:42 admin
มรภ.อบ. MOU กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.

วันนี้ (๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

03 กันยายน 2563 10:54:52 admin