ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ   ทำความร่วมมือร่วมหาแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัย การจัดหารายได้ของคณะ การประชุมเตรียมงานการจัดแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    โดยมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รักษาราชการแทนประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฎ   เป็นประธาน

----------------------------------------------

ดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด google drive
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

16 มกราคม 2561 14:13:11 admin
เกษตรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สนามกีฬาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "เกษตรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๒ (AGRI GAMES 2)" โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างสาขาต่างชั้นปีในคณะฯ ให้นักศึกษาเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคณะฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด Google Drive

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

07 มกราคม 2561 15:51:59 admin
AGRI GAMES 2

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสีภายในคณะเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 2 (AGRI GAMES 2) ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

----------------------------------
 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

03 มกราคม 2561 10:38:06 admin
เปิดแล้ว “ค่ายมวยราชภัฏอุบลราชธานี”

 ++มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จับมือค่ายมวยทั้งในและต่างประเทศ เปิด “ค่ายมวยราชภัฏอุบลราชธานี” หวังฝึกทักษะด้านมวยเพื่อป้องกันตัว การสร้างนักมวยมืออาชีพและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๖๒”++
---------------------------------------
วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่เวทีมวย ด้านหลังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี “เปิดค่ายมวยราชภัฏอุบลราชธานี” โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับมวยไทยและมวยสากลให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ โดยมีหลักสูตรการเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะมวยสำหรับการป้องกันตัว และการสร้างนักมวยมืออาชีพ และเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๖๒
---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

27 ธันวาคม 2560 14:33:23 admin
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปลาน้ำจืด)

++กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปลาน้ำจืด)++

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่อ่างเก็บน้ำชลประทานขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ พลตรีพูนศักดิ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐฯ เอกชน ประชาชนตำบลขามเปี้ย ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปลาน้ำจืด) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานขามเปี้ย งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

-------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 ธันวาคม 2560 09:19:23 admin