ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  วัดดอนงิ้ว

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่วัดดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ   เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด ฟื้นฟู เยียวยา พื้นที่ประสบอุทกภัยวัดดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ  กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งภารกิจในการช่วยเหลือ ดังนี้  การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคาร    การทำความสะอาด ซึ่งมีเป้าหมายให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังจากหลังน้ำลดอีกเรื่อง คือ ปริมาณขยะที่มากับน้ำท่วม จำนวนมาก ทั้งขยะจากวัชพืช เศษไม้ สิ่งปลูกสร้าง ของใช้ต่างๆ และขยะอันตราย ตะกอนดินทรายที่น้ำพัดพามา มีความเสี่ยงอันตรายทั้งจากเชื้อโรคที่อยู่ในดินโคลนชื้นแฉะ และบริเวณพื้นที่ลุ่มที่ยังมีน้ำเน่าเสียท่วมขังอยู่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


-----------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

09 ตุลาคม 2562 16:32:11 admin
UBRU SMART FRESHY 2019

ขอเชิญผู้ใช้ Facebook ทุกท่าน ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวด UBRU SMART FRESHY GIRL&BOY 2019 โดย กดเลิฟ และ กดแชร์ ในเพจ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อร่วมให้คะแนน และคณะใดที่ได้คะแนนเยอะที่สุด จะได้รับ รางวัลขวัญใจ "Social Media" กันไปเลย

โดยเงื่อนไขการให้คะแนน เราจะคิดคะแนนดังนี้

1 เลิฟ  <3 ต่อ 2 คะแนน
1 แชร์ ต่อ 1 คะแนน
ปิดโหวต วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.

02 ตุลาคม 2562 11:40:28 admin
ม.ราชภัฏอุบล รณรงค์ปั่นจักรยานในมหาวิทยาลัย

วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) ที่บริเวณอาคาร ๕๑ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอดรับกับนโยบายอธิการบดี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ที่ต้องการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งสร้างสุขภาวะที่ดีและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความสามัคคีต่อชุมชน นักศึกษา และสังคมที่ดีต่อไป

#ดูภาพทั้งหมด

#มหาวิทยาลัยสีเขียว
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

26 กันยายน 2562 15:29:43 admin
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

26 กันยายน 2562 11:20:10 admin
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ร้านอาหารแซบซอย ๙

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

20 กันยายน 2562 12:12:07 admin