ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

1.นายกฤษณะ กอบเกื้อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2.นายปิยณัฐ นันทพรรณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

---------------------------------

#ข้อมูลอาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

26 มีนาคม 2562 12:40:36 admin
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 20

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 20 

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์ 

04 มีนาคม 2562 09:50:05 admin
UBRU GAMES 20 (ช่วงเช้า)

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมการแข่งขันประกวด"สแตนด์เชียร์"ผู้นำเชียร์ (ช่วงเช้า)การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 20 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-----------------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

04 มีนาคม 2562 09:47:00 admin
กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ออกแนะแนวโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

04 มีนาคม 2562 09:44:41 admin