ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกันทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ดูภาพทั้งหมด

04 ธันวาคม 2562 15:35:40 admin
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูหลังน้ำลด "

วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่วัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกาตรศาสตร์ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูหลังน้ำลด "

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งภารกิจในการช่วยเหลือ ดังนี้ การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคาร การทำความสะอาด ทาสีอาคาร การเทพื้นปูน

ดูภาพทั้งหมด

29 พฤศจิกายน 2562 09:37:51 admin
กิจกรรม Workshop งานแผนและงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ตาดฟานรีสอร์ท เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Workshop งานแผนและงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2562 11:48:56 admin
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความสัมพันธ์สองฝั่งลุ่มแม่น้ำโขง วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ อาจารย์ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ท้าวสมศักดิ์ แสงสุก หัวหน้าหน่วยงานประสานงานระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ยกระดับความร่วมมือในด้านการศึกษา วิชาการ บริการวิชาการ การวิจัย การหาแนวทางที่จะร่วมมือกันในอนาคตและกำหนดทิศทางการจัดเรียนการสอนเพื่อให้ด้านการเกษตรก้าวทันสมัยยิ่งขึ้น

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

25 พฤศจิกายน 2562 11:35:24 admin
การประชุมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

ดูภาพทั้งหมด

20 พฤศจิกายน 2562 08:33:30 admin