ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรฯ ม.ราชภัฎอุบลฯ เตรียมจัดงานเกษตรศาสตร์รำลึก ครั้งที่ 2

++คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี แถลงข่าวเตรียมจัดงานเกษตรศาสตร์รำลึก ครั้งที่ 2++

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สุริยา อาจารย์อาวุโส และตัวแทนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน "เกษตรศาสตร์รำลึก ครั้งที่ 2" โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

------------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม

 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

13 มีนาคม 2561 09:42:23 admin
โครงการอบรม"เรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทางด้านสัตวศาสตร์" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ สาขาสัตวศาสตร์

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม"เรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทางด้านสัตวศาสตร์" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ สาขาสัตวศาสตร์

ทั้งนี้สาขาสัตวศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทางด้านสัตวศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณุทนาท โคตรพรหม (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร) เป็นวิทยากร

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้เครื่องมือและสารเคมีมากมาย ซึ่งในการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการป้องกันและการจัดการระบบของสารเคมีที่ดี ดังนั้นในการจัดอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมีคณาจารย์และนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า ๑๓๐ คน
----------------------------
#ดูภาพเพิ่มเติม  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2561 11:02:12 admin
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพิรุณรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดการจัดงาน รูปแบบของการจัดงาน และการแต่งตั้งคณะทำงาน

------------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2561 14:44:33 admin
สัตวศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ เครือข่ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ

++ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  ม.ราชภัฎอุบล ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการด้านสัตวศาสตร์ ++
----------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ โดย นายพงศกร วันโมลา และนางสาวสุภัสตรา วงศ์คำปา นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
----------------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2561 14:42:30 admin
เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเเละอุตสาหกรรม

++เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเเละอุตสาหกรรม++
-------------------------------------------
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีอาคาร ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัยโสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการเครือข่ายฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจรย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเเละอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุูรณ์
โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการเเก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษาเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกิดการพัฒนาเเละสร้างความเข้มเเข็งร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการเเก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษาเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เกิดความเข้มเเข็งทางวิชาการเเละสนับสนุนซึ่งกันเเละกัน
-------------------------------------------
#ดูภาพเพิ่มเติม 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2561 12:04:52 admin