ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

27 เมษายน 2561 18:33:30 admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดผ้าและดอกไม้สำหรับการตกแต่งสถานที่”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดผ้าและดอกไม้สำหรับการตกแต่งสถานที่” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์

❤️ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ❤️ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น 

22 เมษายน 2561 23:39:40 admin
“วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแห่พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย จากบริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ไปยังพุทธสถาน เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำตามขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ที่ประดิษฐาน ณ พุทธสถานลานธรรม

จากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ครู อาจารย์ และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ/ศูนย์/สำนักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดซุ้มอาหารให้บริการผู้ที่มาร่วมงานได้อิ่มอร่อย พร้อมรับชมการแสดงวงดนตรีไทย การแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และการแสดงหมอลำพื้นบ้าน จากศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลำ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

12 เมษายน 2561 11:39:19 admin
คณะเกษตรศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หน้าตึก ๕๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร โดยมีพิธีไหว้พระพิรุณ เป็นสัณญาลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกษตรศาสตร์เคารพกราบไหว้กันมารุ่นสู่รุ่น จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
------------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด facebook https://www.facebook.com/pg/ubrukret/photos/?tab=album&album_id=1858315580868777
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

12 เมษายน 2561 10:55:09 admin
ต้อนรับผู้บริหารเยี่ยมชมโครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศรชัย คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

-----------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

05 เมษายน 2561 16:50:10 admin