ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 2-3 เมษายน 2561 เวลา  ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

https://goo.gl/ePQJGK

05 เมษายน 2561 09:54:51 admin
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (น้ำดื่ม) ประจำปี ๒๕๖๑

++ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (น้ำดื่ม) ประจำปี ๒๕๖๑++
วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โครงการน้ำดื่ม ตึก ๕๑B คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะกรรมการโครงการน้ำดื่ม "บัวพิรุณ UBRU"  รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (น้ำดื่ม) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
-----------------------------------
#ดูภาพเพิ่มเติม 

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

02 เมษายน 2561 16:40:35 admin
การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

++การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ++

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน "การบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ " โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-----------------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

02 เมษายน 2561 16:29:14 admin
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
30 มีนาคม 2561 15:06:25 admin
การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์แจ้งรายชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ โทร 1600 หรือ 045-352088

---------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 มีนาคม 2561 15:03:53 admin