ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว “ค่ายมวยราชภัฏอุบลราชธานี”

 ++มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จับมือค่ายมวยทั้งในและต่างประเทศ เปิด “ค่ายมวยราชภัฏอุบลราชธานี” หวังฝึกทักษะด้านมวยเพื่อป้องกันตัว การสร้างนักมวยมืออาชีพและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๖๒”++
---------------------------------------
วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่เวทีมวย ด้านหลังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี “เปิดค่ายมวยราชภัฏอุบลราชธานี” โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับมวยไทยและมวยสากลให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ โดยมีหลักสูตรการเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะมวยสำหรับการป้องกันตัว และการสร้างนักมวยมืออาชีพ และเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๖๒
---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

27 ธันวาคม 2560 14:33:23 admin
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปลาน้ำจืด)

++กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปลาน้ำจืด)++

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่อ่างเก็บน้ำชลประทานขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ พลตรีพูนศักดิ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐฯ เอกชน ประชาชนตำบลขามเปี้ย ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปลาน้ำจืด) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานขามเปี้ย งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

-------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 ธันวาคม 2560 09:19:23 admin
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

++ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาคณะเกษตรศาสตร์ ++
--------------------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 ธันวาคม 2560 09:11:49 admin
การประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

--------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

12 ธันวาคม 2560 08:42:02 admin
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประสานความร่วมมือโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สร้างเครือข่ายบูรณาการระบบการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยื่น

++คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประสานความร่วมมือโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สร้างเครือข่ายบูรณาการระบบการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยื่น++

--------------------------------------------------

วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เข้าพบ ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เพื่อประสานความร่วมมือวางแผนและกำหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบการศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การใช้พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาชุมชนสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

07 ธันวาคม 2560 08:53:37 admin