ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำดอกดาวเรืองลงกระถาง ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำดอกดาวเรืองลงกระถาง ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณโรงยิมเนเซียม

03 ตุลาคม 2560 08:27:10 admin
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ดูงานเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล

++สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ดูงานเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล++
*************************************
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography (HPLC)) และเครื่องวัดสี (HunterLab) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถุ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้การสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

21 กันยายน 2560 13:30:37 admin
ผศ.ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ ๑

++ผศ.ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ ๑++

**********************************

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ ๑ ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย รวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ โดยพร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นายอำเภอทุกอำเภอถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้นประธานวางช่อดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพิธี พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา ๘๙ วินาที พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 กันยายน 2560 11:58:44 admin
คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

++คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ++

*************************************

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

12 กันยายน 2560 10:57:05 admin
ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร

++ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร++

****************************************

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร/คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูป และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาแล้วถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแพร่กระจายเทคโนโลยีในลักษณะวงกว้างสู่กลุ่มของ SMEs ที่มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเกษตร

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

07 กันยายน 2560 16:28:14 admin