ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร

++ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร++

****************************************

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร/คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูป และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาแล้วถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแพร่กระจายเทคโนโลยีในลักษณะวงกว้างสู่กลุ่มของ SMEs ที่มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเกษตร

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

07 กันยายน 2560 16:28:14 admin
งานแถลงข่าวมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

++งานแถลงข่าวมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒++

*********************************************

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมอาคารเกษตรตุ้มโฮม ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ณ ลานอุบลสแควร์ ข้างห้างบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิทรรศการเกษตรอินทรีย์/การแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ/การแข่งขันคณะกลองยาว การประกวดนวัตกรรมพัฒนาการเกษตร ๔.๐ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

06 กันยายน 2560 13:58:41 admin
มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 13-19 กันยายน 2560 ณ ลานอุบลสแควร์ ข้างห้างบิ๊กซีอุบล

มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 13-19 กันยายน 2560 ณ ลานอุบลสแควร์ ข้างห้างบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิทรรศการเกษตรอินทรีย์/การแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ/การแข่งขันคณะกลองยาว การประกวดนวัตกรรมพัฒนาการเกษตร 4.0 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

06 กันยายน 2560 12:10:07 admin
สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ร่วมต้อนรับโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จำนวน 500 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย

++สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ร่วมต้อนรับโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จำนวน 500 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย++

********************************************

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้สาขาสัตวศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์ อาจารย์ ดร. รัชตาภรณ์ ลุนสิน อาจารย์กิตติ วิรุณพันธุ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ สาขาสัตวศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี (สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในงานมีกิจกรรม เกษตรเพื่อชีวิต มหัศจรรย์แม่โคพันธ์ุดี แปรูปน้ำนมแสนอร่อย และกิจกรรมไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน ณ ที่ฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Download ภาพ

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

23 สิงหาคม 2560 10:23:27 admin
ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  (สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓๐๐ คน  ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

21 สิงหาคม 2560 10:18:14 admin