ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

23 มกราคม 2562 09:51:47 admin
จิบกาแฟยาม สภากาแฟคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ "จิบกาแฟยามเช้า" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นสำหรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรที่มาร่วมงาน

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#ดูภาพทั้งหมด

22 ธันวาคม 2561 12:14:08 admin
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลตำบลบุ่งหวาย

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ขยะรีไซเคิลตำบลบุ่งหวาย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับผู้ติดเตียง เครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

06 ธันวาคม 2561 21:12:42 admin
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

06 ธันวาคม 2561 21:08:58 admin