ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

++พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ++

***************************************************************

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ การสาธิต/ทดลอง การประกวดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะรายการต่างๆเป็นจำนวนมาก

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 สิงหาคม 2560 10:05:42 admin
คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ปลูกปอเทือง ถวายในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

++ คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล  ปลูกปอเทือง ถวายในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ++

****************************************************************

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๑ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจาร ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทือง ถวายในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ชาวราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ณ แปลงปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

11 สิงหาคม 2560 12:44:27 admin
ราชภัฎอุบล รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง ปลูกดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น “ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ”

ราชภัฎอุบล รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง ปลูกดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น “ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ”  

----------------------------------------------------------------------------------------------

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง “ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ” ๑๙,๙๙๙ ต้น ” เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ชาวราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

11 สิงหาคม 2560 09:59:50 admin
ราชภัฎอุบล รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง ปลูกดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น

++ ราชภัฎอุบล รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง ปลูกดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น ++

******************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ๑๙,๙๙๙ ต้น "ปลูกวันแม่ บานเพื่อพ่อ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.   ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

09 สิงหาคม 2560 10:28:01 admin