ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

13 กรกฎาคม 2560 15:59:11 admin
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl 

******************************************************************

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหมู่เรียน ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยในภาคเช้าจะเป็นกิจกรรม "ไหว้ครู" และในภาคบ่ายจะเป็นการประกวด "Freshy boy & girl"

11 กรกฎาคม 2560 11:12:12 admin
คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

**********************************************************************

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่ห้องประชุมขวัญข้าว อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบุ่งชี้ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

04 กรกฎาคม 2560 14:36:00 admin
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)

************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)  เพื่อชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ประสานงานหลัก หัวหน้าคุมห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ เจ้าหน้าที่กองกลาง เจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์สอบ  ในวันอาทิตย์ที ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

03 กรกฎาคม 2560 08:53:47 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาเกษตรศาสตร์

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาเกษตรศาสตร์++

**************************************************************************

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2560 10:09:04 admin