ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

เปิดแล้วร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ร้านค้าสวัสดิการจัดจำหน่ายสินค้า เครื่องหมายนักศึกษา สินค้าตรามหาวิทยาลัย สินค้าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตราฐาน มีคุณภาพ สำหรับให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษารวมถึงผู้เข้าใช้บริการมหาวิทยาลัย โดยได้จัดตั้งที่ด้านทางเข้ามหาวิทยาลัย (ห้องโกมุทเดิม) ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข ๐๔๕-๒๕๒ ๐๐๐ ต่อ ๑๐๘๐ กองสวัสดิการ

---------------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 มกราคม 2561 11:55:17 admin
ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
---------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 มกราคม 2561 11:42:32 admin
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพอก ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิชาดนตรี และการจัดซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากทุกคณะ โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

--------------------------------------------
 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 มกราคม 2561 10:28:08 admin
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 

19 ธันวาคม 2560 09:25:30 admin
เบิ่งแยง ฮักแพงกัน” สังสรรค์ปีใหม่ ราชภัฏอุบลฯ 2018

++ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการประจำ คณาจารย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงาน “เบิ่งแยง ฮักแพงกัน” สังสรรค์ปีใหม่ ราชภัฏอุบลฯ 2018 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 ธันวาคม 2560 09:14:07 admin