ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

++ สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ++

***************************************************

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๐๗:๐๐ - ๐๙:๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดและกระทรวง ในรูปแบบประชารัฐ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

18 กรกฎาคม 2560 09:05:00 admin
อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ

อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ
**********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีส่วนร่วมให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 116 โดยได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ด้วยความวิจิตรตระการตา เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีมาอย่างยาวนาน 116 ปี ให้คงอยู่ตลอดไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ขบวนที่ 1 ซึ่งได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9  การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงร่วมสมัย ซึ่งรังสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยการแสดงชุดนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ มาบรรเลงผสมผสานกับดนตรีสากล ประกอบลีลาท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์พื้นเมืองอุบลฯ และในการแสดงนั้น ผู้แสดงจะถือช่อดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็น “ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ” ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ วันจันทร์ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม แปลว่า “พระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง”  สำหรับชุดการแสดงพุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย นี้ ภายใต้การอำนวยการของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการฝึกสอนของ อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย อาจารย์สิทธา สว่างศรี และอาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สำหรับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนั้น ออกแบบโดย อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการแสดงวงดนตรีนั้น ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และวาทยกร โดย อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง จากสาขาวิชาดนตรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งความสวยงาม ตรึงตาตรึงใจ สะกดทุกทายตาของผู้ชมนั้นเป็นการแสดงท่าฟ้อนรำที่มีความอ่อนช้อยงดงาม โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมการผสมผสานดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ เข้ากับดนตรีสากลได้อย่างลงตัว โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ร้อยดวงใจร่วมรังสรรค์ผลงานที่งดงาม จารึกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานงานศิลป์ถิ่นอุบลฯ ให้คงอยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทย ตราบนานเท่านาน
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

12 กรกฎาคม 2560 14:50:56 admin
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

******************************************************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

11 กรกฎาคม 2560 11:34:32 admin
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารเรียนและปฏิบัติการ

++ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารเรียนและปฏิบัติการ
********************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมลคล ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
*******************************************************

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

06 กรกฎาคม 2560 13:58:51 admin
“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ”

“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ”

****************************************************************************************
วันนี้ (อังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี” (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ณ อาคารวิทยบริการ (ด้านหลังห้องโกมุทเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความเป็นมาของสถานีย่อยฯ ในการให้บริการแก่บุคคลต่างด้าว ในด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การรับแจ้งคนต่างด้าว เข้าพัก อาศัยของเจ้าบ้าน ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม เป็นต้น เป็นการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การบริการร่วมกับ ตม. ครั้งนี้ สอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยเป็นสมบัติของสังคม มีส่วนร่วมในการให้บริการและพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรรมที่ช่วยจะสนับสนุนและเตรียมการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ อุบลราชธานี 2025 อีกด้วย

ด้าน พลตำรวจตรี ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเรื่องการบริหารจัดการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่สามารถบริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมิที่มั่นคงปลอดภัย (Serve with Standard Safeguard with Integrity) 

สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยคาดว่าจะสามารถรองรับการให้บริการของประชาชนและชาวต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

Ubon Ratchathani Immigration (Branch Office) is located at Academic Resources and Information Technology Center building, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 
Office hours: Monday to Friday 8.30 - 16.30 
We provide visa extension service, re - entry permit, and other foreign services

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

05 กรกฎาคม 2560 12:16:00 admin