ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ม.ราชภัฏอุบลฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าและการแต่งกายของชาวอุบลราชธานี

ม.ราชภัฏอุบลฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนา "ผ้าและการแต่งกายของชาวอุบลราชธานี"
************************************************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผ้าและการแต่งกายของชาวอุบลราชธานี" โดยมี นายมีชัย แต้สุจริยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุมนา ศรีชลาชัย ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารย์คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของชาวอุบลราชธานี โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าและการแต่งกายของชาวอุบลราชธานีอย่างถูกต้อง ซึ่งมีรูปแบบการการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังร่วมอนุรักษ์สืบสาน และรณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีอย่างแพร่หลาย สอดรับกับแนวนโยบายของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี อีกทั้งเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกด้วย
*******************************

13 มิถุนายน 2560 15:37:10 admin
อุบลราชธานี..ปลัดจังหวัดพร้อมคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฎอุบลฯพบปะหารือ ม.กว่างนามเพื่อสร้างความสัมพันธ์

อุบลราชธานี..ปลัดจังหวัดพร้อมคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฎอุบลฯพบปะหารือ ม.กว่างนามเพื่อสร้างความสัมพันธ์…เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยะวงศ์ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประชุมพบปะหารือกับ ดร.ฮวิน ตร่อง เยือง อธิการบดี ม.กว่างนามและคณะ เพื่อสานสร้างความสัมพันธ์และหาแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี กับ ม.กว่างนาม ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกว่างนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจังหวัดเข้าร่วมงานเทศกาลมรดกโลกจังหวัดกว่างนาม ซึ่งจะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมกันของสองมหาวิทยาลัยต่อไป..

อุบลราชธานี..ปลัดจังหวัดพร้อมคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฎอุบลฯพบปะหารือ ม.กว่างนามเพื่อสร้างความสัมพันธ์…เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยะวงศ์ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประชุมพบปะหารือกับ ดร.ฮวิน ตร่อง เยือง อธิการบดี ม.กว่างนามและคณะ เพื่อสานสร้างความสัมพันธ์และหาแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี กับ ม.กว่างนาม ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกว่างนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจังหวัดเข้าร่วมงานเทศกาลมรดกโลกจังหวัดกว่างนาม ซึ่งจะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมกันของสองมหาวิทยาลัยต่อไป..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ปชส.อุบลราชธานี

12 มิถุนายน 2560 12:36:02 admin
การอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 15

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วม โครงการ "การอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 15" โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA)

****เรียน 30 ชั่วโมง* กับเจ้าของภาษาฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!! จำนวนจำกัดเพียงห้องละ 25 ที่นั่ง*****
1. Basic Korean Level 3 ทุกวันจันทร์ เวลา 11.20-13.20 น. ห้อง 30-403 (เริ่มเรียน 26 มิ.ย.)

2. Basic Korean Level 2 ทุกวันอังคาร เวลา 11.20-13.20 น. ห้อง 30-403 (เริ่มเรียน 27 มิ.ย.)

3. Basic Korean Level 1 ทุกวันพุธ เวลา 11.20-13.20 น. ห้อง 30-403 (เริ่มเรียน 28 มิ.ย.)

4. Intermediate-conversation ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.20-13.20 น. ห้อง 30-403 (เริ่มเรียน 29 มิ.ย.

>>>Level คือ ระดับความยาก ไม่จำเป็นต้องผ่าน Level ใดมาก่อนหากมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว<<<

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/BZj4kw5n6froGP6g1 

+++ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิ.ย. 2560
เมื่อกรอกเสร็จ กรุณากด submit เพียงครั้งเดียว
+++สอบถามเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/groups/795275113844310/ 
หรือ กลุ่มเฟซบุค Korean Club presented by UBRU-KOICA
อ.วันชนะ 097-3436469
*************************

11 มิถุนายน 2560 12:31:32 admin
เปิดรับสมัครรับการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

+++เปิดรับสมัครรับการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ+++
******************************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ เนื่องด้วยคณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ubru.ac.th/index.php/pasasumpun/4632-2017-06-08-03-05-36

11 มิถุนายน 2560 12:28:44 admin
หลักสูตรภาษาจีนเพื่อทุกสิ่งอย่าง

คิดว่าภาษาอังกฤษอย่างเดียวจะสร้างความแตกต่างให้เราได้แค่ไหนกันเชียวคะ ?

รู้ไหมคะว่านักท่องเที่ยวจากจีนมีจำนวนมากมายมหาศาลแค่ไหน ?
รู้ไหมคะว่านักธุรกิจจีนลงทุนในภูมิภาคนี้ไปกี่แสนล้านล้านบาท ?
รู้ไหมคะว่าประชากรจีนมีสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประชากรโลก ?
รู้ไหมคะว่าสินค้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมาก Made in China ?

ถ้ารู้แล้ว รออะไรคะ? มาเรียนจีนให้รู้จีนกันดีกว่า
สนใจติดต่อ 095-6056108 ค่ะ

ที่มา : สถาบันการศึกษานานาชาติ-International Education Institute,UBRU

09 มิถุนายน 2560 11:49:46 admin