ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน ถนนสายวัฒนธรรม “เบิ่งแญงวัฒนธรรมเด็ก และเยาวชน” ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนหน้าอาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบแดนซ์เซอร์ (นักร้อง 1 คน แดนซ์เซอร์ไม่เกิน 10 คน) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดี 
- ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
- พบกับโชว์จากผู้เข้ารอบการประกวดไมค์ทองคำและผู้ชนะเลิศ The best perfomance Award งานเทศกาลดนตรี โรงเรียนดนตรีพิชชาศิลป์ กรุงเทพมหานคร 
- ชมการแสดงจากผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบแดนซ์เซอร์ ทั้ง 5 ทีม และรับโล่รางวัลพร้อมเงินสดและเกียรติบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
- เลือกชมสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้การทำเทียน และบูธสินค้าวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ ถนนหน้าอาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดและจองบูธได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352-000 ต่อ 1121

09 มิถุนายน 2560 11:19:52 admin
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ไม่เว้นวันหยุดราชการและลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม (ฝั่งประตูด้านหน้า)

07 มิถุนายน 2560 10:22:21 admin
ง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ นักศึกษาภาคปกติ กศ.บป.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
******************************************
เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ นักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ กศ.บป. ทุกรุ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

07 มิถุนายน 2560 08:55:18 admin
การอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาติขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กรมขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีอายุครบ 18 ปี ขึ้นไป เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาติขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 โทร. 045-352000 ต่อ 1500 อบรมในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 ชั้น 4 อาคารเดียวกัน

07 มิถุนายน 2560 08:52:18 admin
อุบลราชธานี…ม.ราชภัฏอุบลฯ ส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4

อุบลราชธานี…ม.ราชภัฏอุบลฯ ส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4….เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์จีนตะวันตกศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์จีนตะวันตกศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินการ “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – จีน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งทูตภาษาและวัฒนธรรมเหล่านี้จะไปประจำอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย เพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนหรือบุคลากร ในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดินทางกลับประเทศจีน นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถเชื่อมโยงสู่มิติทางการค้าการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมในพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในระดับประเทศ โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและกล่าวขอบคุณหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง

***************************

05 มิถุนายน 2560 08:47:22 admin