ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 

------------------------------------

**วิธีกรอกข้อมูลสำหรับนักศึกษา USERNAME = รหัสนักศึกษา

PASSWORD = เลขประจำตัวบัตรประชาชน

-------------------------------------

**วิธีกรอกข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร USERNAME = วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 29122528

PASSWORD = เลขประจำตัวบัตรประชาชน

 

"คลิกเลย "

04 กรกฎาคม 2561 14:38:27 admin
ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ดำเนินการเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ และสินค้า #ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี + เรื่อง " ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ดำเนินการเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ และสินค้า #ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

24 มกราคม 2561 13:59:54 admin
ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ และชุดครุยประจำตำแหน่ง #ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ และชุดครุยประจำตำแหน่ง #ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

24 มกราคม 2561 13:59:38 admin
เปิดแล้วร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ร้านค้าสวัสดิการจัดจำหน่ายสินค้า เครื่องหมายนักศึกษา สินค้าตรามหาวิทยาลัย สินค้าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตราฐาน มีคุณภาพ สำหรับให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษารวมถึงผู้เข้าใช้บริการมหาวิทยาลัย โดยได้จัดตั้งที่ด้านทางเข้ามหาวิทยาลัย (ห้องโกมุทเดิม) ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข ๐๔๕-๒๕๒ ๐๐๐ ต่อ ๑๐๘๐ กองสวัสดิการ

---------------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 มกราคม 2561 11:55:17 admin