ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
*******************************************
รอบที่ 1 Portfolio
- สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 http://admission.ubru.ac.th/
รอบที่ 2 โควตาพื้นที่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 12 เมษายน 2561 http://admission.ubru.ac.th/
รอบที่ 3 รับตรง
- สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561 ที่ระบบกลาง ทปอ.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
-สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 http://admission.ubru.ac.th/ 
**รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าร่วมรับสมัคร
******************************************************
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกhttp://www.apr.ubru.ac.th/index.php/ข่าวรับสมัครเรียน/76-ประจำปีการศึกษา-2561/483-สมัครนักศึกษาใหม่-2561
สอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้าศึกาาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 โทร. 045-352000 ต่อ 5600

06 กันยายน 2560 20:12:37 admin
ด่วน!!! ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ พนักงานในถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว

ด่วน!!! ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ พนักงานในถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว

 

 

30 สิงหาคม 2560 16:16:18 admin
ราชภัฏอุบลพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ราชภัฏอุบลพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

***************************************

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไป ร่วมตั้งปณิธานทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ #ในกิจกรรม "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ #ปี 4" วันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

29 สิงหาคม 2560 22:44:29 admin
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม "หลักการเขียนและกระบวนการผลิตตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม "หลักการเขียนและกระบวนการผลิตตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ" ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (32.401) คณะครุศาสตร์

 

 

29 สิงหาคม 2560 22:36:41 admin
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ณ บริเวณรอบหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

17 สิงหาคม 2560 09:53:02 admin