ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญร่วมงาน “ราชภัฏรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ขอเชิญร่วมงาน “ราชภัฏรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

**************************************************************************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน “ราชภัฏรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราธานีโดยจะมีพิธีปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น โดย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้นปีที่ ๑ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

30 มิถุนายน 2560 09:27:50 admin
ชาวอุบลฯ โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด

++ ชาวอุบลฯ โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

********************************************************************

สำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 17,710 คน ใน 5 สนามสอบ ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)
2. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
3. โรงเรียนนารีนุกูล
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ศรีปทุม)
และ 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการจราจรในพื้นที่ใกล้สนามสอบทั้ง 5 แห่ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

30 มิถุนายน 2560 09:25:33 admin
ขอเชิญชวนร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในงาน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในงาน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2560” ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย และกระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ประชาชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานและนิทรรศการลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและทำความดีถวายในหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045–352134–1121

28 มิถุนายน 2560 13:54:31 admin
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ ชูความเป็น " เมืองธรรม เมืองเทียน"

++มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ ชูความเป็น " เมืองธรรม เมืองเทียน"++

*************************************************************************************

วันนี้ (27 มิถุนายน 2560) เวลา 08:00 น. อาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมงาน Big Cleaning Day โดยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อต้อนรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2560 นี้ เตรียมความพร้อมให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ ชูความเป็น " เมืองธรรม เมืองเทียน" ของ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมทำความสะอาดจะเน้นไปที่ การรณรงค์ทำความสะอาดหน้า ห้างฯ ร้าน บ้านเรือน ตลอดแนวถนนเส้นทางที่มีการแห่เทียน และทำความสะอาดที่วัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่มีการทำเทียนและจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก มีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ เทศบาลนครอุบลฯ , วัฒนธรรมจังหวัด , พระพุทธศาสนาจังหวัด , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กว่า 2,000 คน

 

สำหรับวัดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการจัด Big Cleaning Day จะเป็นวัดที่มีการจัดทำต้นเทียนพรรษา ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมจำนวนมาก อาทิ

- วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
- วัดศรีอุบลรัตนาราม
- วัดไชยมงคล
- วัดสุทัศนาราม
- วัดทุ่งศรีเมือง
- วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
- วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
- วัดปทุมมาลัย
- วัดศรีประดู่
- วัดบูรพาราม
- วัดพลแพน
- วัดพระธาตุหนองบัว

ประธานหอการค้าอุบลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ ทั้งด้านแรงกายการลงมือทำความสะอาด และแรงใจในการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ผู้ร่วมทำโรงทาน เพื่อจัดหาน้ำดื่ม ข้าวหม้อ แกงหม้อ มาร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันแก่ผู้ทำกิจกรรมในวัด

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

27 มิถุนายน 2560 15:30:29 admin
ม.ราชภัฏอุบลฯรวมกำลังร่วมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017

รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เป็นประธานปล่อยตัวนักเดิน – วิ่ง 2017 ..เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day โดยมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โอลิมปิค เดย์ 2017 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยตัวในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาชน ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 5 หมื่นคน เข้าร่วมกิจกรรมการเดิน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายวัฒนธรรมเมืองอุบลราชธานี “3 พระเจ้าใหญ่ 4 พระแก้ว” และการวิ่ง ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเข้าเส้นชัย ที่บริเวณจุดปล่อยตัวเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานจัดให้มีจุดให้น้ำและจุดปฐมพยาบาล บริการผู้ที่เข้าร่วมเดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ตลอดเส้นทาง

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ( International Olympic Committee : IOC ) กำหนดให้มีการรณรงค์ให้จัดกิจกรรมในชื่อว่า OLYMPIC DAY ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของ IOC ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี และในปีนี้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดในการเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2025 หรือ ปี พ.ศ.2568 และให้ทั่วโลกเป็นที่รู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

26 มิถุนายน 2560 15:19:41 admin