ข่าวนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ

+++แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ กองสวัสดิการ (ห้องโกมุทเดิม) เวลา 08.30 - 16.00 น.

15 มิถุนายน 2560 14:48:20 admin
อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์

+++ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

15 มิถุนายน 2560 13:23:31 admin
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน
*******************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงานประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะทำงานระหว่างเรียน อีกทั้งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน นี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒

14 มิถุนายน 2560 09:08:36 admin
แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

+++แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560+++
*****************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา กาคการศึกษาที่ 1/2560
-ภาคปกติ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
-ภาค กศ.บป. ทุกรุ่น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
http://www.apr.ubru.ac.th
****************************

13 มิถุนายน 2560 15:32:08 admin
นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2560 ซึ่ง อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมเชียร์ประจำสาขาวิชา

และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฎอุบลฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ปชส.ม.ราชภัฎอุบลฯ

11 มิถุนายน 2560 13:00:15 admin