ข่าวนักศึกษา

นศ. อ่านหนังสือเตรียมสอบฟังทางนี้ 

++นศ. อ่านหนังสือเตรียมสอบฟังทางนี้ 
****************************************
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดให้บริการอ่านหนังสือเตรียมสอบสำหรับนักศึกษา UBRU วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. 
ฟรี... น้ำดื่ม อินเทอร์เน็ต แอร์ ไฟฟ้า มาใช้บริการกันเยอะ ๆ นะครับ
 
 ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

25 กรกฎาคม 2560 10:49:56 admin
แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ

+++แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับเสื้อเชียร์มหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ กองสวัสดิการ (ห้องโกมุทเดิม) เวลา 08.30 - 16.00 น.

15 มิถุนายน 2560 14:48:20 admin
อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์

+++ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

15 มิถุนายน 2560 13:23:31 admin
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน
*******************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงานประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะทำงานระหว่างเรียน อีกทั้งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน นี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒

14 มิถุนายน 2560 09:08:36 admin