ข่าวนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ๑๐๐ ทุน
*******************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงานประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะทำงานระหว่างเรียน อีกทั้งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน นี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒

14 มิถุนายน 2560 09:08:36 admin
แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

+++แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560+++
*****************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนยื่นขอสำเร็จการศึกษา กาคการศึกษาที่ 1/2560
-ภาคปกติ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
-ภาค กศ.บป. ทุกรุ่น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
http://www.apr.ubru.ac.th
****************************

13 มิถุนายน 2560 15:32:08 admin
นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2560 ซึ่ง อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมเชียร์ประจำสาขาวิชา

และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฎอุบลฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ปชส.ม.ราชภัฎอุบลฯ

11 มิถุนายน 2560 13:00:15 admin
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

+++พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560+++
****************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม 

11 มิถุนายน 2560 12:34:03 admin
ติวสอบ TOEFL ITP โค้งสุดท้ายยยยย

"ติวสอบ TOEFL ITP" โค้งสุดท้ายยยยย

เรียน 19 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. 10 ชั่วโมง 2,900 บาท

ราคานี้รับหนังสือ TOEFL ITP Guidebook ลิขสิทธิ์แท้จาก ETS สหรัฐอเมริกา หร้อม CD ฝึกการฟังกันไปเลยคนละเล่ม
เนื้อหาเน้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบ TOEFL ITP ค่ะ เวลาสอบจริงจะได้ไม่ตื่นเต้น ตกใจ เหงื่อไหล หน้ามืด จะเป็นลม อะไรงี้

ที่มา : สถาบันการศึกษานานาชาติ-International Education Institute,UBRU

25 พฤษภาคม 2560 09:37:02 admin