ข่าวนักศึกษา

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56 57 58 59)

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัส นศ. 56 57 58 59)

อ่านต่อได้ที่ : http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys2-51(2560).pdf

25 พฤษภาคม 2560 09:25:23 admin
ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 

สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
อ่านต่อได้ที่ : http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gysnew11(2560).pdf

25 พฤษภาคม 2560 09:23:07 admin
ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560
#แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศรอบบ่ายของ..คณะครุศาสตร์ จากเดิม หอประชุมดงมันปลา 
เปลี่ยนเป็น "ห้องประชุมศูนย์ OTOP อุบลราชธานี"

28 เมษายน 2560 11:34:03 admin