ข่าวนักศึกษา

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

ประกาศ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 

สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ.60) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
อ่านต่อได้ที่ : http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gysnew11(2560).pdf

25 พฤษภาคม 2560 09:23:07 admin
ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560
#แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฐมนิเทศรอบบ่ายของ..คณะครุศาสตร์ จากเดิม หอประชุมดงมันปลา 
เปลี่ยนเป็น "ห้องประชุมศูนย์ OTOP อุบลราชธานี"

28 เมษายน 2560 11:34:03 admin
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี 1

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียนมากขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเทคนิคและวิธีการใช้งาน Google Apps for Education มาปรับใช้ในการเรียน มีกำหนดการอบรมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 30.209 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 13.00-16.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 3200

20 เมษายน 2560 12:21:02 admin