ประวัติความเป็นมา

29 ตุลาคม 2563 14:49:05 admin

                                                                 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์  

 คณะเกษตรศาสตร์ปัจจุบัน แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ดังนี้

            1. พื้นที่ติดกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หรือที่เรียกว่า “เกษตรใหม่” มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน การปลูกพืช และโรงงานแปรรูปอาหาร

            2. พื้นที่ฟาร์มบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ อยู่ในระหว่างดำเนินการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ให้จัดตั้งเป็นโครงการ “ฟาร์มเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ในปี พ.ศ. 2479 สอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรจังหวัด” ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 จัดตั้งเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี พ.ศ. 2490 ได้เปิดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี

            ปี พ.ศ. 2498 มีการสอน “วิชาชีพเกษตรกรรม” เป็นครั้งแรก โดยมี อาจารย์สมาน ประทุมทิพย์ เป็นหัวหน้าหมวดเกษตรกรรม โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี ย้ายสถานที่จากบริเวณด้านหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในปัจจุบัน  มาอยู่นอกเมือง โดยบริเวณเกษตรอยู่ติดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง)” พร้อมยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี เป็นวิทยาลัยครู โดยมี นายประสิทธิ์ สุนทโรทก เป็นผู้อำนวยการ

            ปี พ.ศ. 2505 หมวดเกษตรกรรม ย้ายมาอยู่บริเวณห้วยม่วง ด้านทิศตะวันตก ถนนแจ้งสนิท

ปี พ.ศ. 2507 หมวดเกษตรกรรม ย้ายมาบุกเบิกพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกต่อจากหอพักหญิง บริเวณพื้นที่   โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเรือนเลี้ยงไก่เดิม ปัจจุบันเป็นสถานที่จอดรถอาจารย์และนักศึกษาอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

            ปี พ.ศ. 2519 เริ่มบุกเบิกพื้นที่ใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณป่ารก ตั้งแต่ทางแยกจนถึงแนวรั้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (คือ บริเวณเกษตรใหม่ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยครูอุบลราชธานี” โดยมีการเปิดสอนสาขาวิชาอื่น นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู

            ปี พ.ศ. 2528 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม      

ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”  แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี จึงได้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี”

            ปี พ.ศ. 2540 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

            ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

            ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเกษตรศาสตร์”

seo sorgulama site analiz seo analiz google sıra bulucu backlink sorgulama sunucu tarama ekiliş ekiliş sitesi Who is html kod şifreleme seo hacklink hacklink satış hacklink panel canlı bahis cialis cialis fiyat site analiz Gameloopmozrankbypass shellr57 shellbacklink satışwso shellkadın newsc99 shellkadına zelwebroot shellc99 shellworld newsseo analysismakale programıinstagram takipçi hilesitatto girlsçekiliş sitesigoogle newshtml code encryptionhacklink seomeme küçültmebacklink alwso shellserver scanwso shelloyun indirsite hız testisunucu taramawso shellsite speed testseo newshtml kod sifrelemeseo analysishacklink panelpubg hile alWordpress Free Themeswordpress free temabacklink saleshtml kod sifrelemesunucu taramaseo sorgulaseo sorgulamahacklink satışbacklink satışseo analizTanıtım Yazsıseo araclarıseo analizbacklinkwordpress themesseohacklinkbacklink alwordpress cretsiz temaWho is